Programmet sendes fredage fra 18.00 – 23.00
Studievært: Bo Jensen

Studievært: Jane Bergmann

Studievært: Ib Bergmann